Společnost: KABLO ELEKTRO A.S. [IČ: 46504753]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - mimořádná
Datum konání:
11.12.2002
Místo konání:
Vrchlabí, Českých bratří 509

Udaje o společnosti:

Společnost:
KABLO ELEKTRO A.S.
IČ:
46504753
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu.

3. Změna stanov společnosti.

Navrhuje se změna stanov společnosti spočívající ve změně způsobu volby a odvolání členů představenstva tak, aby nadále byli voleni a odvoláváni valnou hromadou, a úprava dalších otázek souvisejících s touto změnou a s posílením postavení představenstva; mimo to se navrhuje zvýšení počtu členů představenstva na sedm a zrušení uveřejňování oznámení o konání valné hromady na adrese www.valnehromady.cz a další změny technické povahy (např. zrušení požadavku na otisk razítka společnosti při podepisování za společnost). Návrh odpovídající změny stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady a představenstva.

5. Rozhodnutí o odměně členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce.

6. Závěr valné hromady.

Zveřejnil

za představenstvo KABLO ELEKTRO, a.s.
Ing. Pavel Metelka
předseda představenstva


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení