Společnost: CertiCon a.s. [IČ: 25083341]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - mimořádná
Datum konání:
20.02.2003
Místo konání:
Praha 2, Václavská 12

Udaje o společnosti:

Společnost:
CertiCon a.s.
IČ:
25083341
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatelů, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

2. Plnění cílů jakosti: přechod z ISO9001:1994 na ISO9001:2000.

3. Návrh na využití nerozděleného zisku.

4. Různé

5. Schválení usnesení valné hromady.

6. Závěr.

Zveřejnil

předseda představenstva


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení