Společnost: Taforge a.s. [IČ: 65138627]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - mimořádná
Datum konání:
03.04.2003
Místo konání:
Kopřivnice, Štefánikova 1163

Udaje o společnosti:

Společnost:
Taforge a.s.
IČ:
65138627
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

3. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů

4. Změna stanov společnosti

5. Změny v orgánech společnosti

6. Závěr


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení