Společnost: BAEST, a.s. [IČ: 26417936]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
24.04.2003
Místo konání:
Benešov, Černoleská 1930

Udaje o společnosti:

Společnost:
BAEST, a.s.
IČ:
26417936
Adresa:

Text oznámení

1) Zahájení

2) Volba orgánů valné hromady

3) Projednání roční účetní závěrky za rok 2002 ke dni 31. 12. 2002 v plném rozsahu

4) Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2002 ke dni 31. 12. 2002

5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2002 ke dni 31. 12. 2002 v plném rozsahu

6) Projednání a schválení vybraných údajů a ukazatelů za rok 2002, které budou zveřejněny za společnost BAEST, a.s. v obchodním věstníku

7) Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2002 spol. BAEST, a.s., která bude předána k uložení rejstříkovému soud - Městský soud Praha

8) Projednání a vzetí na vědomí zprávy auditora o ověření účetní závěrky společnosti BAEST, a.s. včetně výroku auditora ke dni 31.12. 2002, která bude předána k uložení rejstříkovému soudu – Městský soud Praha

9) Projednání změny stanov – změna celostátně distribuovaného deníku pro uveřejnění oznámení o konání valné hromady náhrada za zrušený deník „Zemské noviny“

Zveřejnil

ing. František Kulovaný
generální ředitel


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení