Společnost: PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. [IČ: 63483688]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
07.05.2003
Místo konání:
Radešínská Svratka, Kulturní dům v obci Radešínská Svratka

Udaje o společnosti:

Společnost:
PROAGRO Radešínská Svratka, a.s.
IČ:
63483688
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení řádné valné hromady

2. Volba orgánů řádné valné hromady

3. Zpráva předsedy řádné valné hromady o účasti akcionářů

4. Výroční zpráva prokuristy za rok 2002

5. Projednání účetní závěrky společnosti za rok 2002, návrh na způsob úhrady ztráty společnosti

6. Zpráva dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2002 a zpráva auditora pro akcionáře společnosti.

7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2002

8. Usnesení

9. Závěr

Zveřejnil

představenstvo společnosti
PROAGRO Radešínská Svratka,a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení