Společnost: ZVVZ a. s. [IČ: 9041]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
25.06.2003
Místo konání:
Milevsko, Sažinova 888

Udaje o společnosti:

Společnost:
ZVVZ a. s.
IČ:
9041
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2002 a její schválení

3. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2002 a o návrhu na rozdělení zisku

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2002 a k návrhu na rozdělení zisku

5. Schválení účetní závěrky za rok 2002, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiémy včetně pravidel rozdělení

6. Změna stanov - změna a doplnění předmětu podnikání

7. Volba - potvrzení členů dozorčí rady

8. Závěr

Zveřejnil

Představenstvo firmy ZVVZ a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení