Společnost: PVT, a.s. [IČ: 25500]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
27.06.2003
Místo konání:
Praha 9, Podvinný mlýn 6/2178

Udaje o společnosti:

Společnost:
PVT, a.s.
IČ:
25500
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení - volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, hlavního skrutátora, osob sčítajících hlasy, schválení jednacího a hlasovacího řádu

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2002 včetně návrhu na rozdělení zisku

3. Zpráva dozorčí rady včetně zprávy o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2002

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2002, rozhodnutí o rozdělení zisku, výplatě dividendy, stanovení tantiém

5. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2002

6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady

7. Informace o podnikatelské činnosti v roce 2003

8. Závěr - rekapitulace přijatých rozhodnutí a výsledků hlasování

Zveřejnil

Představenstvo PVT, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení