Společnost: ProTyS, a.s. [IČ: 63077795]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
17.12.2003
Místo konání:
Praha 1, Dlouhá třída 16

Udaje o společnosti:

Společnost:
ProTyS, a.s.
IČ:
63077795
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů)

3. Projednání změny stanov v návaznosti na změnu sídla solečnosti

4. Závěr

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě konání

řádné valné hromady. Akcionář se prokáže listinnou akcií na majitele.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 10 000,-

Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Zveřejnil

Předseda představenstva


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení