Společnost: EGÚ Brno,a.s. [IČ: 46900896]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
04.06.2004
Místo konání:
Brno – Medlánky, Hudcova 487/76a

Udaje o společnosti:

Společnost:
EGÚ Brno,a.s.
IČ:
46900896
Adresa:

Text oznámení

Představenstvo akciové společnosti

EGÚ Brno, a.s.

se sídlem Hudcova 487/76a, 612 48 Brno - Medlánky

zapsaná v OR KS v Brně Rg B 856

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 4.6.2004 od 10.00 hod. v EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a,

612 48 Brno – Medlánky, I. poschodí, místnost č. 101

Pořad jednání:

1. Schválení jednacího řádu valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2003

4. Řádná účetní závěrka k 31.12.2003 a návrh na rozdělení zisku za rok 2003

5. Zpráva dozorčí rady

6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2003 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2003

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. Při prezenci akcionáři předloží listinné akcie nebo hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie společnosti a platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31.12.2003
(tis. Kč)

Aktiva celkem

75 519
Pasiva celkem
75 519

Dlouhodobý majetek

53 090
Vlastní kapitál

52 726

Oběžná

22 020
Cizí zdroje

22 694

Časové rozlišení

409
Časové rozlišení

99

 
 
 
 

VÝNOSY CELKEM

91 440
 
 

NÁKLADY CELKEM
90 762
 
 

Čistý zisk

678
 
 
Zveřejnil

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení