Společnost: Impress, a.s. [IČ: 46506381]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
22.06.2004
Místo konání:
Skřivany, Skřivany

Udaje o společnosti:

Společnost:
Impress, a.s.
IČ:
46506381
Adresa:

Text oznámení

Představenstvo

Impress, a. s.

se sídlem ve Skřivanech, Tovární 67

oznamuje

že svolává na 22. 6. 2004 v 10.00 hodin

do malého sálu Dělnického domu ve Skřivanech u Nového Bydžova

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Impress, a. s.

s tímto programem :

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

3. Volba orgánů valné hromady

4. Zpráva představenstva o jeho činnosti v roce 2003

5. Řádná účetní závěrka za rok 2003, zpráva o auditu, návrh na rozdělení zisku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2003

6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2003 a návrhu na rozdělení zisku

8. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2003

9. Odvolání členů představenstva

10. Volba členů představenstva

11. Projednání odstoupení člena dozorčí rady

12. Volba člena dozorčí rady

13. Závěr valné hromady

Rozhodný den: 15. 6. 2004

Registrace akcionářů:

Registrace účasti akcionářů bude zahájena od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se fyzické osoby a zástupci právnických osob prokáží platným průkazem totožnosti.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě plné moci. Zástupce právnické osoby předloží výpis z obchodního rejstříku, příp. registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat.

Zveřejnil

Představenstvo společnosti Impress, a.s.

Ve Skřivanech dne 19. 5. 2004


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení