Společnost: ProTyS, a.s. [IČ: 63077795]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
22.06.2004
Místo konání:
Praha 2, Odborů 4/278

Udaje o společnosti:

Společnost:
ProTyS, a.s.
IČ:
63077795
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů)

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2003, plán na rok 2004

4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2003 a návrhu na proúčtování hospodářského výsledku a jeho rozdělení

5. Vyjádření dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2003 a návrhu na proúčtování hospodářského výsledku, seznámení s výrokem auditora

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2003 a rozhodnutí o proúčtování hospodářského výsledku

7. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady.

Akcionář se prokáže listinnou akcií na majitele.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Zveřejnil

Ing. Jiří Lažanský, CSc., předseda představenstva ProTyS, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení