Společnost: BOND Kapitál, a.s. [IČ: 60793279]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - mimořádná
Datum konání:
03.09.2004
Místo konání:
Přerov, Palackého 21

Udaje o společnosti:

Společnost:
BOND Kapitál, a.s.
IČ:
60793279
Adresa:

Text oznámení

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

BOND Kapitál, a.s.

se sídlem na adrese Přerov, Na Odpoledni 19, IČ: CZ60793279,

zapsané v oddíle B, vložce 1013 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě

svolává v souladu s ust. §181 obchodního zákoníku na žádost akcionáře vlastnícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 3. 9. 2004 od 8:00 hod. v kanceláři

notářky Mgr. Jarmily Zítkové v ul. Palackého 21, Přerov

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu

2. Volba orgánů valné hromady

3. Změna stanov společnosti

4. Různé

5. Závěr

Prezentace akcionářů začíná 30 minut před uvedeným počátkem jednání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30.8. 2004. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Navržená změna stanov společnosti pod bodem 3. pořadu jednání uvedeného shora spočívá zejména ve změnách názvu společnosti a sídla společnosti, v rozšíření předmětu podnikání a v harmonizaci stanov s aktuální dikcí obchodního zákoníku.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení