Společnost: Lesní společnost Plasy, a. s. [IČ: 45351953]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - mimořádná
Datum konání:
11.11.2004
Místo konání:
Soběslav, Na Pískách 488/II

Udaje o společnosti:

Společnost:
Lesní společnost Plasy, a. s.
IČ:
45351953
Adresa:

Text oznámení

Představenstvo společnosti Lesní společnost Plasy, a.s.

se sídlem Plasy, Lipová 8, okres Plzeň - sever, PSČ 331 11,

IČ: 453 51 953,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 279

svolává na základě žádosti akcionáře a v souladu s ustanovením §181, odst. 1 a 2 a §182, odst. 1, písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 11.11.2004 od 10.00 hod. v sídle společnosti Rašelina, a.s., Na Pískách 488/II, Soběslav

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Návrhy na volbu předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů, jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a jejich schválení.

3. Rozhodnutí o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno

4. Návrh na změnu stanov společnosti a jeho schválení.

5. Závěr.

Zveřejnil

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení