Společnost: CONSTRUCT A&D, a.s. [IČ: 26233177]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - mimořádná
Datum konání:
06.12.2004
Místo konání:
Brno, Kopečná 19

Udaje o společnosti:

Společnost:
CONSTRUCT A&D, a.s.
IČ:
26233177
Adresa:

Text oznámení

POZVÁNKA

na mimořádnou valnou hromadu společnosti

CONSTRUCT A&D, a.s., se sídlem Velké Meziříčí, Františkov 220, PSČ 594 01,

IČ 26233177, společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně - odd. B, vl. 2461.

Představenstvo akciové společnosti CONSTRUCT A&D, a.s., svolává mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti.

Termín konání valné hromady společnosti:

6.12.2004 ve 12:30 hodin.

Místo konání valné hromady společnosti:

Notářská kancelář JUDr. Marie Matouškové, Kopečná 19, Brno.

Program jednání:

1) Volba předsedy valné hromady a zapisovatele.

2) Rozšíření předmětu podnikání.

3) Změna a úprava stanov společnosti – návrh změn je k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

4) Závěr.

V Brně dne 4.11.2004

Petr Ambrož

předseda představenstva

CONSTRUCT A&D, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení